By

Käyttäytymistieteelliseen näyttöön perustuva yhteiskuntapolitiikka Suomessa – yhteenveto seminaarista

Hiljainen_vallankumous_yhteenveto_kuvaHiljainen vallankumous – Käyttäytymistieteelliseen näyttöön perustuva yhteiskuntapolitiikka Suomessa -seminaarin kolmen pääpuhujan esityksistä valmistui yhteenvetoraportti viime syksynä. Olemme sitä hyödyntäneet muun muuassa työpajassa, jossa jatkoimme suomalaisin voimin seminaarin aiheista. Kertauksena viime kesäisestä seminaaristamme haluamme jakaa sen myös kaikille kiinnostuneille.Ohessa myös kiireisimmille pääpuhujien esitysten ydinkohdat.

Lataa yhteenveto tästä.

Lord Gus O’Donnell: Mitä on käyttäytymistaloustiede ja mitä se voi tarjota yhteiskuntapolitiikalle.

 1. Meidän tulee pyrkiä ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja miten ihmiset tekevät päätöksiä. Yhteiskunnan tukea tarvitsevat ihmiset ovat usein joutuneet asemaansa väärien tai lyhytnäköisten päätöstensä tai epäonnen takia. Kun ymmärrämme tällaiseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, pystymme luomaan toimivaa yhteiskuntapolitiikkaa.
 2. Politiikkatoimenpiteet tulee testata etukäteen aina kun se vain on mahdollista, koska ilman testausta ei voi tietää niiden vaikutuksia. Testaaminen tukee myös uusien, entistä parempien keinojen kehittämistä.
 3. Suomessakin kannattaisi perustuu oma yksikkö, joka tukisi julkisen sektorin toimenpiteiden kehittämistä ja tutkimista hyödyntäen käyttäytymistieteitä ja testausta. Tällainen yksikkö voi myös laajemmin vaikuttaa asenteisiin ja työtapoihin yhteiskuntapolitiikan tekemisessä.
 4. Muualla tehtyjä toimenpiteitä ei pidä kopioida suoraan. Niitä voi hyödyntää, mutta toimenpiteet on sovitettava paikalliseen kulttuuriin ja sosiaaliseen normistoon. Myös siksi oma yksikkö on perusteltu.

Professori George Loewenstein: Kokeelliset tutkimukset yhteiskuntapolitiikan tukena.

 1. Käyttäytymistaloustiede huomioi perinteistä talousteoriaa paremmin, kuinka ihmiset oikeasti toimivat ja tekevät päätöksiä, mikä auttaa suunnittelemaan parempia yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä.
 2. Toimenpiteitä tulee aina pyrkiä testaamaan ennen niiden käyttöönottoa, mieluiten satunnaistetuilla kenttäkokeilla.
 3. Testaaminen on tärkeää, koska ainoastaan sen avulla voimme varmistua, että suunniteltu toimenpide tuottaa halutut tulokset.

Tutkija Pelle Guldborg Hansen: Kuinka käyttäytymistaloustiede ja tuuppaukset toimivat Pohjoismaissa

 1. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa on monia piirteitä, jotka tukevat niin sanottujen tuuppaus-interventioiden tekemistä
 2. Mahdollisuuksia toteuttamaan tarvitaan osaavia ihmisiä.
 3. Paras toimintaympäristö syntyy, kun hankkeilla on sekä julkisen sektorin tuki että ne syntyvät alhaalta ylöspäin.
 4. Pienillä muutoksilla voidaan saada iso vaikutus aikaiseksi.