By

Homma hallussa

Tänkin ensimmäisessä omassa tutkimusjulkaisussa pureudutaan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan suhteeseen. Lähtökohtana on havainto, että vaikka suomalaisilla on keskimäärin enemmän taloudellisia resursseja ja vapauksia toteuttaa itseään kuin koskaan aiemmin historiassa, ihmiset eivät onnistu saavuttamaan itselleen tärkeimpiä asioita.

Tutkimuksen teoreettinen pohja nojaa Amarta Senin toimintavalmiusteoriaan, jota on täydennetty omalla elämänhallinnan käsitteellämme. Tulokset osoittavat, että elämänhallinta on merkittävä tavoitteiden saavuttamista ennustava tekijä. Lisäksi havaittiin, että tavoitteiden saavuttaminen on keskeisesti yhteydessä yksilön kokemaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

 

Haasteet elämänhallinnassa eivät ole vain yksilötason kysymyksiä. Elämänhallinnan puute on monilta osin yhteiskunnallinen ongelma, jota voisi parantaa politiikan keinoin. Kohentuminen näkyisi yksilön hyvinvoinnin lisäksi monenlaisina yhteiskunnallisina hyötyinä, kuten alentuneina sosiaali- ja terveysmenoina. Tutkimuksen mukaan myös yksilöt, joilla on korkean elämänhallinnan taso kokevat muita useammin tekevänsä mielekästä työtä. Parhaimmillaan tämä merkitsee tuottavaa ja pitkää työuraa. Raportissa esitellään myös suuntaviivoja, minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä elämänhallinnan kohentamiseksi.

Lataa tutkimus tästä.

Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa 4.6.2013 Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen, kansanedustaja Päivi Lipponen ja yrittäjä Jari Sarasvuo kommentoivat julkaisua tuoreeltaan. Katso heidän näkemyksensä täältä.