Esittely

Mikä Tänk?

Tänk on aatteellisesti sitoutumaton, poliittisesti riippumaton suomalainen ajatushautomo. Toimintamme tarkoituksena on edistää suomalaisen yhteiskunnan menestystä panostamalla käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun puolueettoman analyysin keinoin.

Tuotamme analyyseja sekä toimenpide- ja politiikkasuosituksia, jotka pohjautuvat niin omaan tutkimukseemme kuin viimeisimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Välitämme suositukset ja tutkimustulokset päättäjille rohkeasti yhteiskunnan keskeisillä foorumeilla.

Perustimme Tänkin joulukuussa 2011, koska koimme että suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvitaan lisää rohkeutta, läpinäkyvyyttä ja asiantuntijuutta. Vuosien varrella tiimi on vahvistunut ja täydentynyt monenlaisella akateemiselle ja käytännön osaamisella. Toimintamme esikuvana ovat vuosikymmenten ajan toimineet amerikkalaiset ja brittiläiset ajatushautomot, joiden itsenäisyys rakentuu pitkälti lahjoitusten varaan. Oma toimintamme perustuu tällä hetkellä projektikohtaiseen rahoitukseen sekä jäsentemme vapaaehtoispanokseen.

Tiimi

Tänkin muodostaa neljä taloustieteilijää ja yksi sosiaalipsykologi. Jäsenet ovat suomalaisia, toisaalta heidän ulkomailla opiskelunsa ja työskentelynsä tuovat tekemiseen ajankohtaista kansainvälistä näkökulmaa.
Tänkin jäseniä on myös mahdollista tilata puhumaan heidän osaamisalueistaan.

Tavoitat meidät osoitteista etunimi@thinktaenk.fi.

Markus_web
Markus Kanerva
Markus on Tänkin toimitusjohtaja, joka osallistuu myös tutkimustyöhön. Hän on työskennellyt aiemmin viestinnän, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä niin Suomessa kuin useammankin vuoden ajan Ruotsissa. Ennen siirtymistä täysipäiväisesti Tänkiin hän toimi liikkeenjohdon konsulttina keskittyen suomalaisiin pörssinoteerattuihin teollisuusyrityksiin. Hän on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan kansantaloustiede.
Markuksen kiinnostuksen kohteita ovat kuinka ihmiset tekevät päätöksiä, hyvinvointivaltion kehittäminen, yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde sekä hyvinvoinnin mittaaminen. Markus on Tänkin perustamisen primus motor. Hän kokee, että suomalainen politiikan tekeminen kaipaa uusia ja perusteltuja näkökulmia. Näitä pystyy parhaiten tarjoamaan kansainvälisen taso yhteiskunnalliseen tutkimukseen nojautuva itsenäinen ajatushautomo.
Mikko_web_2
Mikko Forss
Mikko on Tänkin tutkimusjohtaja. Hänellä on usean vuoden kansainvälinen työkokemus muun muassa Roubini Global Economics -tutkimusyhtiöstä, OECD:stä ja Euroopan keskuspankista. Tällä hetkellä hän valmistelee taloustieteen väitöskirjaa otsikolla “Health Economics of Income, Unemployment, Inequality and Mental Well-Being”.
Hän on valmistunut maisteriksi sekä Helsingin yliopistosta että London School of Economics and Political Sciencesista (LSE). Mikkoa Tänkissä innostaa erityisesti sen tarjoama uudenlainen, poikkitieteellinen ja riippumaton kanava etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Tiina_web
Tiina Likki
Tiina on Tänk Fellow. Hän on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi Lausannen yliopistosta aiheenaan kansalaisten asenteet hyvinvointivaltiota kohtaan. Tiina työskentelee asiantuntijana Lontoossa sijaitsevassa Behavioural Insights Teamissä, joka on kerännyt arvostusta käyttäytymistieteeseen ja psykologiaan pohjaavan yhteiskuntapolitiikan uranuurtajana. Ennen siirtymistään BIT:n hän toimi Tänkin vaikuttamistyön johtajana. Tiinalla on myös kokemusta suomalaisesta ja kansainvälisestä järjestökentästä muun muassa Suomen UNICEFista.
Tiinan ajattelussa yhdistyvät analyyttisyys ja käytännönläheisyys. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut yhteiskuntapolitiikasta sekä siitä, miten ihmisten ajattelu ja toiminta vaihtelevat maiden ja poliittisten järjestelmien välillä. Tiinan mielestä Tänkin monitieteinen tiimi ja verkostot tarjoavat ihanteellisen ympäristön etsiä yhdessä vastauksia monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka koskettavat kansalaisten arkea ja hyvinvointia.
Noora_web
Noora Laitio
Noora on Tänk Fellow. Hänellä on yli kymmenen vuoden kansainvälinen työkokemus muun muassa Maailmanpankista, Euroopan investointipankista ja yksityiseltä sektorilta Goldman Sachsin ja Rothschildin sijoituspankeista sekä teollisuudesta. Noora on suorittanut kandidaatin tutkintonsa taloustieteessä ja tuotantotaloudessa Manchesterin yliopiston teknillisessä korkeakoulussa ja maisterin tutkintonsa Cambridgen yliopistossa, missä hän tekee tällä hetkellä väitöskirjaa vastuullisemmista riskirahoitusmalleista.
Noora on kiinnostunut kestävämmän ja inklusiivisemman kehityksen ja talouden malleista, yhteiskunnan ja yksityisen sektorin sekä markkinoiden vuorovaikutuksesta, kansainvälisistä suhteista sekä instituutioiden kehittämisestä kansallisen ja kansainvälisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Nooran mielestä suomalainen yhteiskunnallinen ja talousalan keskustelu kaipaa analyyttisesti korkeatasoisia, raikkaita, kansainvälisesti valistuneita ja sitoutumattomia asiantuntijapuheenvuoroja.
Ohto_pystyOhto Kanninen
Ohto toimii Tänk Fellow’na. Hän on väitellyt taloustieteen tohtoriksi Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä aiheenaan koulutus. Ohto työskentelee tutkijana Palkansaajientutkimuslaitoksella.
Ohto on tehnyt muun muassa tuloeroihin sekä työn ja koulutuksen taloustieteeseen liittyvää tutkimusta. Hän on lisäksi kiinnostunut vaihtoehtoisesta talousajattelusta sekä hyvinvoinnin tutkimuksesta. Ohto osallistuu Tänkin toimintaan, koska hänen mielestään suomalainen yhteiskunnallinen keskustelu kaipaa uudenlaisia riippumattomia toimijoita. Lisäksi hän kokee, että Tänkissä on luontevaa tehdä yhteistyötä hyvin erilaistenkin toimijoiden kanssa.
Marika_edarivaalit2012-pieniMarika Poutiainen
Marika on Tänkin koordinaattori. Hänen työnsä on huolehtia, että hommat tulevat aikataulussa hoidetuiksi. Lisäksi Marika on mukana Tänkin vaikuttamis- ja viestintätyössä. Marika on valtiotieteiden maisteri poliittisesta historiasta ja opiskellut sen lisäksi sosiologiaa, johtamista ja Maanpuolustuskorkeakoulussa strategiaa. Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhdetiimissä ja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksessä.
Marika on kiinnostunut turvallisuudesta, tuuppaus-politiikasta ja sidosryhmätoiminnasta. Hänen mielestään Tänkissä mukana oleminen on tehokas ja hyvä tapa vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan.