By

Seminaaripuhujien biografiat

Gus O’Donnell

GusLordi Gus O’Donnell on liikkeenjohdon konsulttiyhtiö Frontier Economicsin hallituksen puheenjohtaja sekä vieraileva professori London School of Economicsissa ja University College Londonissa. O’Donnell toimi vuosina 2005 – 2011 Ison-Britannian pääministerin Cabinet Secretaryna, valtionhallinnon korkeimpana virkamiehenä. Sitä ennen hän työskenteli korkeana virkamiehenä Ison-Britannian valtiovarainministeriössä. Lisäksi hän on ollut Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston hallitusten jäsen.

O’Donnell oli yksi David Cameronin hallituksen alaiseksi perustetun Behavioural Insight Team (BIT) -yksikön perustajista. Nykyään itsenäisesti toimiva BIT-yksikkö pyrkii käyttäytymistieteellisten interventioiden avulla parantamaan Ison-Britannian poliittista päätöksentekoa ja politiikkatoimenpiteiden toimivuutta.

O’Donnell opiskeli taloustieteitä Warwickin yliopistossa sekä Nuffield Collegessa Oxfordissa. Ennen uraansa virkamiehenä O’Donnell toimi luennoitsijana Glasgown yliopistossa. Viime aikoina hän on toiminut puheenjohtajana työryhmässä, joka julkaisi maaliskuussa 2014 vaikutusvaltaisen selvityksen Hyvinvoinnista ja politiikasta. Hänet aateloitiin vuonna 2005 ja vuonna 2012 hänestä tuli lordi O’Donnell, kun hänet kutsuttiin parlamentin ylähuoneen poliittisesti sitoutumattomaksi jäseneksi.

 

George Loewenstein

Loewenstein

Professori George Loewenstein on maailman johtavia käyttäytymis- ja neurotaloustieteilijöitä ja hänen katsotaan olevan yksi kyseisten tieteenalojen perustajista. Loewensteinilla on  Herbert A. Simon -professuuri Carnegie Mellon yliopistossa Yhdysvalloissa, minkä lisäksi hän on käyttäytymistaloustieteen osaston johtaja Leonard Davis Instituutissa Pennsylvanian yliopistossa. Loewenstein on julkaissut oli 200 vertaisarvioitua artikkelia sekä kirjoittanut tai editoinut kuusi kirjaa käyttäytymistaloustieteen sekä päätöksenteon aihepiireistä. Hän väitteli taloustieteen tohtoriksi vuonna 1985 Yalen yliopistosta.

Loewensteinin tutkimus keskittyy psykologian ja taloustieteen sovelluksiin. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat päätöksenteko, neuvottelu, psykologia ja terveys, laki ja taloustiede, sopeutumisen psykologia, tunteiden rooli päätöksenteossa, uteliaisuuden psykologia sekä tilanteet, joissa ihmisten käyttäytyy kontrolloimattomasti, kuten impulsiivisissa väkivaltarikoksissa. Hänen viime aikainen tutkimuksensa on keskittynyt käyttäytymistaloustieteen soveltamiseen politiikassa erityisesti terveyden ja ilmastonmuutoksen saralla.

Kotisivu

 

Pelle Guldborg Hansen

Pelle-HansenPelle Guldborg Hansen on käyttäytymistieteiden tohtori, Tanskan Nudge-verkoston (Danish Nudging Network) puheenjohtaja sekä Etelä-Tanskan ja Roskilden yliopistojen The Initiative of Science, Society & Policy -yhteishankkeen johtaja. Hansen väitteli tohtoriksi Roskilden yliopistosta vuonna 2010. Siitä lähtien hän on työskennellyt arkielämän käyttäytymistaloustieteellisten sovellusten, etenkin niin sanottujen nudge-interventioiden parissa. Hansenin vuonna 2010 perustamaan ja johtamaan Nudge-verkostoon kuuluu yli 60 organisaatiota: julkishallinnon instituutioita, kuntia, yliopistoja, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Verkosto on osa Hansenin johtamaa iNudgeYou-ryhmää, joka pyrkii soveltavan käyttäytymistieteen keinoin kaventamaan ihmisten aikomusten ja toiminnan välistä kuilua. Tavoitteena on lisätä kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja kestävää kehitystä. Ryhmän toteuttamat projektit ovat liittyneet kansalaisten arkielämään roskaamisesta elintenluovutukseen ja verosäätelyyn.

Kotisivu