By

Katso Homma hallussa -tutkimuksen julkaisutilaisuus jälkeenpäin!

- Tervetuloa ja Tänkin esittely / Markus (0–4:30)
- Tutkimuksen taustoitus ja teoriakehys / Mikko (4:30–14:08)
- Tutkimuksen tulokset… / Tiina (14:08–16:31)

Read More

By

Kuvia julkaisutilaisuudesta

Tänkin toimitusjohtaja Markus Kanerva avasi julkaisutilaisuuden.

Tänkin toimitusjohtaja Markus Kanerva avasi julkaisutilaisuuden.

Read More

By

Homma hallussa -tutkimuksen julkaisutilaisuus

Tänkin suomalaisten elämänhallintaa käsittelevä, ensimmäinen itsenäinen tutkimus julkaistiin tiistaina 4.6.2013 Elämänhallinta – arjen sanastosta yhteiskuntapolitiikan keskiöön -tutkimusta inspiroi muun muassa havainto suomalaisten kokemuksellisesta hyvinvoinnin vajeesta. Nykyisessä monimutkaistuneessa maailmassa – valintojen viidakossa – ihmiset eivät vaikuta onnistuvan elämään arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tutkimus käsittelee elämänhallinnan merkitystä yksilön tavoitteiden saavuttamisen ja onnellisuuden kannalta.

Helsinki Think Companylla vietetyissä julkkareissa kommentaattoreina toimivat kansanedustaja Päivi Lipponen, Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen sekä yrittäjä Jari Sarasvuo.

Read More

By

Homma hallussa

Tänkin ensimmäisessä omassa tutkimusjulkaisussa pureudutaan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan suhteeseen. Lähtökohtana on havainto, että vaikka suomalaisilla on keskimäärin enemmän taloudellisia resursseja ja vapauksia toteuttaa itseään kuin koskaan aiemmin historiassa, ihmiset eivät onnistu saavuttamaan itselleen tärkeimpiä asioita.

Tutkimuksen teoreettinen pohja nojaa Amarta Senin toimintavalmiusteoriaan, jota on täydennetty omalla elämänhallinnan käsitteellämme. Tulokset osoittavat, että elämänhallinta on merkittävä tavoitteiden saavuttamista ennustava tekijä. Lisäksi havaittiin, että tavoitteiden saavuttaminen on keskeisesti yhteydessä yksilön kokemaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

 

Haasteet elämänhallinnassa eivät ole vain yksilötason kysymyksiä. Elämänhallinnan puute on monilta osin yhteiskunnallinen ongelma, jota voisi parantaa politiikan keinoin. Kohentuminen näkyisi yksilön hyvinvoinnin lisäksi monenlaisina yhteiskunnallisina hyötyinä, kuten alentuneina sosiaali- ja terveysmenoina. Tutkimuksen mukaan myös yksilöt, joilla on korkean elämänhallinnan taso kokevat muita useammin tekevänsä mielekästä työtä. Parhaimmillaan tämä merkitsee tuottavaa ja pitkää työuraa. Raportissa esitellään myös suuntaviivoja, minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä elämänhallinnan kohentamiseksi.

Lataa tutkimus tästä.

Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa 4.6.2013 Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen, kansanedustaja Päivi Lipponen ja yrittäjä Jari Sarasvuo kommentoivat julkaisua tuoreeltaan. Katso heidän näkemyksensä täältä.

By

Bubbles, Turbulence and Utopias – research on new economic movements

The purpose of our study Bubbles, Turbulence and Utopias (“Kuplia, kuohuntaa ja utopioita”) is to introduce some of the arguably most notable schools of economic thought and economy-related movements outside and beyond the mainstream, with the aim to shed analytical light on the interconnections in this varied and somewhat scattered field. The intention is to describe the current universe of available alternative forms of economic activity and thinking born through present-day efforts to build more sustainable systems. As such, the study aims to serve as an impetus and inspiration for discussions at the Sustainable Economy Forum starting in October 2012 at SITRA, the Finnish Innovation Fund. It also constitutes a brief introduction to the topic for a broader audience.

karttaWe have tried to focus on economic movements and schools of thought that in our opinion merit their place in the study by being new, well researched, otherwise interesting or particularly relevant or visible during the ongoing financial crisis. Our chosen approach to the concept of ‘economy’ comprises an overview of economic theories, alternative economic models and emerging innovative forms of economic activity, focusing on the phenomena of the developed world. The Finnish perspective, movements and thinkers have been intentionally emphasised, which is also reflected on the selection of interviews conducted for the study.A key common factor for the schools and movements presented is that they can be seen as reactions to certain societal circumstances, challenges or changes; the study discusses seven of these central developments in more detail. While none of the nascent movements to date have provided clear and viable alternatives to the prevailing economic and political systems due to their plurality and horizontal, less coordinated structures, the study covers broader protest groups such as Occupy and Indignados that have gained global visibility and following. The study also presents alternative economic theories that challenge the assumptions of neoclassical economics and its rational protagonist, the profit-maximising ‘homo economicus’.

Following the theoretical discussion, alternative ways to organise economic activity are described. Policy scenarios and proposals are presented for discussion, however respecting the spirit of the study as a descriptive rather than prescriptive account. Policy institutes and think tanks are briefly introduced as potential new fora and incubators for ground-breaking economic modus operandi, ambitious analysis, system-building and even activism. In the last chapter, examples of innovative (bottom-up) economic activity by citizens are presented, giving a glimpse of what is already happening and being done along the new economic frontiers.

The study was conducted and compiled by Mikko Forss and Ohto Kanninen of Tänk, with contributions by Markus Kanerva, Noora Laitio and Tiina Likki.

The picture is a view on study by artist Karolina Kucia. Klick the picture to see a larger version.

You may download the research here (in Finnish).
More about Sitra and Sustainable economy training.

By

Tänään marginaalissa, huomenna valtavirtaa?

”Ollessani päättäjänä kriisin aikana huomasin, että käytettävissä olevista talous- ja rahoitusmalleista ei ollut suurta apua. Sanoisin jopa näin: kriisin kohdatessamme koimme, että perinteiset työkalut jättivät meidät pulaan.”

- Euroopan keskuspankin entinen johtaja Jean-Claude Trichet

Euro on kriisissä. Myös taloustiede on monelta osin kriisissä. Vaikka vaihtoehtoisia ajattelijoita ja toimijoita on aina ollut, maailmanlaajuinen finanssikriisi sekä eurokriisi ovat osoittaneet suurellekin yleisölle vanhojen teorioiden ja rakenteiden riittämättömyyden.
Lue lisää Sitran blogista…

By

Kuplia, kuohuntaa ja utopioita


Tänkin raportti Kuplia, kuohuntaa ja utopioita – Selvitys uudesta taloudellisesta ajattelusta ja liikehdinnästä on julkaistu! Sitran tilaama selvitystyö auttaa ymmärtämään valtavirran ulkopuolista ajattelua ja uuden taloudellisen liikehdinnän muotoja. Keskeinen yhdistävä tekijä esitellyille ajatuksille ja liikkeille on se, että ne voidaan nähdä reaktioina johonkin asiantilaan, ongelmaan tai muutokseen, joista selvityksen alussa on nostettu esille seitsemän keskeistä. Selvitys kuvaa myös vaihtoehtoisia uusia malleja siitä, kuinka talous tulisi järjestää. Lisäksi  tarkastellaan ajatushautomoita ja instituutteja uuden tekemisen ja tutkimuksen muotoina, joissa yhdistyy taloudellinen analyysi, uudenlaisten talousmallien rakentaminen ja jopa aktivismi.

Lataa julkaisu tästä.

Lue myös Mikko Forssin ja Ohto Kannisen kirjoittama blogipostaus Tänään marginaalissa, huomenna valtavirtaa?

Kuva: Taiteilija Karolina Kucian visuaalinen näkemys julkaisun sisällöstä. Voit suurentaa kuvan klikkaamalla sitä.

By

Toiminta vuonna 2013

Kesäkuu
Homma hallussa-tutkimus julkaistiin 4.6. Tutustu tutkimukseen tästä. Tänkin tutkimusjohtaja Mikko Forss esitteli tutkimusta YLE:n Tiedeykkösessä.

Toukokuu 2013
Tänk Fellow Ohto Kanninen vieraili YLE:n Ajantasan uutispuntarissa.

Huhtikuu 2013
Kuplia, kuohuntaa ja utopioita
Sitran tilaama selvitys uudesta taloudellisesta ajattelusta ja liikehdinnästä on julkaistu. Raportti on osa Sitran Kestävä talous-foorumia. Voit ladata julkaisun täältä.

Maaliskuu 2013
Hauras Eurooppa – hauras Suomi?
Ohto kävi kertomassa Suomen strategisen huippuosaamisen keskittymien toimitusjohtajille, mitä voidaan odottaa kansantalouden, makrotalouden ja yksilöiden kannalta tulevaisuudessa sekä millaista joustavuutta ja stressinsietokykyä yhteiskunnassa tarvitaan. Tilaisuus oli osa SHOK-ennakointifoorumia. Tutustu Ohton esitykseen täältä.

Tammikuu
Mikko kävi esitelmöimässä Sitran Kestävän talouspolitiikan pilottikurssilaisille siitä, miten uusi taloudellinen liikehdintä haastaa politiikan tekemisen käytännöt ja ajattelun. Mikon esityksen slaidit löydät täältä.

By

Toiminta vuonna 2012

Lokakuu 2012
Kestävä talous -foorumi, Sitra
Ohto esitteli foorumille tilatun selvitystyön ”Kuplia, kuohuntaa ja utopioita – Uusi taloudellinen ajattelu ja liikehdintä”. Lue lisää…

Heinäkuu 2012
Suomi Areena, Pori
Noora, Ohto, Mikko ja Markus jalkautuivat suomalaisten päättäjien pariin ja kommentoivat myös EU-keskustelua. Lue lisää… 

Kesäkuu 2012
Sitra tilasi Tänkiltä taustaselvitystyön syksyllä 2012 alkavaa Kestävä talous -foorumia varten. Myöhemmin Mikko valittiin myös foorumin osallistujaksi. Katso, ketä muita foorumille osallistui

Toukokuu 2012
Helsinki Quantified Self Meet-up
Markus esitteli Tänkin ”Homma hallussa – Elämänhallinta Suomessa” -hanketta ja siihen liittyvää tutkimusta.

Joulukuu 2011
Ajatushautomo Tänk perustettiin 21.12.2011.

By

Siihenkin voi varautua mitä ei tiedä

Mikko Forss / 28.9.2012 / Julkaistu Sitra blogissa

Teen päivisin makroekonomistin töitä Roubini Global Economics -tutkimusyhtiössä, iltaisin olen mukana  perustamassa Tänk-ajatushautomoa ja aamuisin väkerrän taloustieteen jatko-opintoja Helsingin yliopistossa. Olenko siis palkansaaja, yrittäjä vai opiskelija? En tiedä itsekään. Veikkaan kuitenkin, että perinteisen elämänvaihe- ja ammattiasemajaottelun mukainen kuvaus yhteiskunnasta muuttuu ajan myötä vähemmän hyödylliseksi. Vaikka enemmistön sosioekonomisen aseman määrittäminen ei vielä olisikaan hankalaa, tulevaisuudessa kansalaisten päällekkäiset roolit täytyy huomioida paremmin. Ehkäpä siis vuonna 2051 täyttäessäni 70 vuotta en jääkään eläkkeelle, vaan jatkan kansalaispalkan nostamista ja pysyn eri tehtävissä innostuksen ja jaksamisen mukaan. Lue lisää Sitran blogista…